Vídeo

Máquina automática de fabricación de contedores de folla de aluminio automática con molde de 4 cavidades

Máquina de envases de papel de aluminio con molde de 5 cavidades

Máquina automática de fabricación de contedores de papel de aluminio con molde de 3 cavidades

Máquina de fabricación de contedores semiautomáticos de papel de aluminio

Molde para fabricación de contedores de folla de aluminio sen cero

Contedor de folla de aluminio de parede lisa